uyugan banner

Payak ka mang naturingan
Hamak man ang kalagayan
Hindi naman masusukat
Taglay mong sigla’t sikap.

Mamamayang manahan sa iyong kandungan
Pag-ibig talino’t paglilingkod ay alay
Pagpapakasakit ay pinamuhunan
Upang dangal ng lahi itanghal ng lubusan.

Mahal naming Anao, tahimik na bayan
Ang halimuyak mo’y dama sa Ylang-Ylang
Taglay mong liwanag ng kapayapaan
Sinag ng pag-asa sa kinabukasan.

Kalinisa’t luntian mo’y aming karangalan
And kabukiran mo’y aming kayamanan
Mabuhay kang tunay pinagpalang bayan
MABUHAY! MABUHAY! MAHAL NAMING ANAO!
 
 

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.